Dokumentu paraugi

Iesniegumu veidlapas, kas iesniedzamas pārdevējam vai pakalpojumu sniedzējam un Patērētāju tiesību aizsardzības centram:

Iesniegums pārdevējam vai pakalpojumu sniedzējam - (lejuplādēt)

Iesnieguma pārdevējam vai pakalpojumu sniedzējam paraugs - (lejuplādēt)

Iesniegums Patērētāju tiesību aizsardzības centram - (lejuplādēt)

 

Šo gaisa transporta pasažieru sūdzību veidlapu var izmantot, lai iesniegtu sūdzību gan aviokompānijai, gan Patērētāju tiesību aizsardzības centram:

Gaisa transporta pasažieru sūdzību veidlapa LV (lejuplādēt)

Gaisa transporta pasažieru sūdzību veidlapa ENG (lejuplādēt)

 

Prasības pieteikums maza apmēra prasībā par naudas piedziņu (tiesai)

Aizpildītas veidlapas maza apmēra prasībā par naudas piedziņu paraugs  (lejuplādēt)

 

Uzņēmējiem:

Rakstveida apņemšanās iesnieguma paraugs (lejuplādēt)

 

Paziņojums par preci vai pakalpojumu, kurš rada risku, kas nav savienojams ar vispārējām drošuma prasībām (lejuplādēt)

 

Bīstamās iekārtas reģistrācijas iesniegums (lejuplādēt) - iesniedzams inspicēšanas institūcijā

 

Iesniegumi patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzējiem:

 

Iesniegums speciālās atļaujas (licences) saņemšanai (lejuplādēt) patērētāja kreditēšanas pakalpojuma sniedzējiem - iesniedzams PTAC

 

Eiropas patēriņa kredīta standartinformācijas veidlapa (lejuplādēt) patērētāja kreditēšanas pakalpojuma sniedzējiem - izsniedzama patērētājiem

 

Iesniegumi parāda atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem:

 

Iesniegums speciālās atļaujas (licences) saņemšanai (lejuplādēt) parāda atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem - iesniedzams PTAC

 

Iesniegums grozījumu veikšanai speciālajā atļaujā (licencē) (lejuplādēt) parāda atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem - iesniedzams PTAC

 

Iesniegums speciālās atļaujas (licences) pārreģistrācijai (lejuplādēt) parāda atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem - iesniedzams PTAC

 

Būvdarbu un būvuzraudzības standartlīgumu paraugi, ko izstrādājusi Ekonomikas ministrija - pieejami šeit.