Iesniegt sūdzību

Jūs varat iesniegt iesniegumu Patērētāju tiesību aizsardzības centram personīgi Brīvības ielā 55, Rīga, LV – 1010, ar pasta starpniecību vai izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus.

Iesnieguma forma Patērētāju tiesību aizsardzības centram (Lejuplādēt)

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai aicinām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus:  
•    E-pasta adrese: pasts@ptac.gov.lv * - dokumentiem ar drošu elektronisko parakstu
•    Sūtīt jautājumu no Patērētāju tiesību aizsardzības centra mājaslapas kontaktformas
•    Iesniegumu Patērētāju tiesību aizsardzības centram var iesniegt, izmantojot Vienoto valsts un pašvaldību pakalpojumu portālu www.latvija.lv 
•    E-pasta adrese: ptac@ptac.gov.lv * - jautājumiem, konsultācijām un informācijai par pārkāpumiem

*Nosūtāmā elektroniskā pasta sūtījuma apjoms nedrīkst būt lielāks par 30 megabaitiem (MB). Ja Jums nepieciešams nosūtīt lielāka apjoma datnes, lūdzu, sazināties ar PTAC lietvedību (tālr. 68806512) vai ar atbildīgo PTAC amatpersonu par lietas virzību.

Svarīga informācija!

Patērētāju tiesību aizsardzības centrā tiek reģistrēti un izskatīti elektroniskie dokumenti, kas ir parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu, un uz tiem tiek sniegtas oficiālas atbildes. 

Informācija par elektroniskā paraksta pakalpojumu ir pieejama mājaslapā: http://www.e-me.lv un https://www.eparaksts.lv/ .

Ja Patērētāju tiesību aizsardzības centrā tiek saņemts elektroniski iesniegums vai jautājums, kas nav parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, korespondentam tiek sniegta konsultatīva rakstura atbilde (elektroniski vai telefoniski), kas nav uzskatāma par iestādes oficiālu atbildi.

 


 

Saistošie normatīvie akti:

Iesnieguma likums

Patērētāju tiesību aizsardzības likums

Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.473 „Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām”