Budžets


Valsts budžeta tāmes


Pamatbudžeta programmas, apakšprogrammas, pasākuma resursu izdevumu segšanai un plānoto izdevumu tāme 2018.gadam - Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

Pamatbudžeta programmas, apakšprogrammas, pasākuma resursu izdevumu segšanai un plānoto izdevumu tāme 2018.gadam – Eiropas Patērētāju informēšanas centra darbība

Pamatbudžeta programmas, apakšprogrammas, pasākuma resursu izdevumu segšanai un plānoto izdevumu tāme 2018.gadam – Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm


Pamatbudžeta programmas, apakšprogrammas resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāme 2017.gadam - Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

Pamatbudžeta programmas, apakšprogrammas resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāme 2017.gadam - Eiropas Patērētāju informēšanas centra darbība


Pamatbudžeta programmas, apakšprogrammas resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāme 2016.gadam - MarketSurvMID - Kopīgas darbības mērinstrumentu tirgus uzraudzībā (dotācija)

Pamatbudžeta programmas, apakšprogrammas resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāme 2016.gadam - MarketSurvMID - Kopīgas darbības mērinstrumentu tirgus uzraudzībā (ārvalstu finanšu palīdzība)

Pamatbudžeta programmas, apakšprogrammas resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāme 2016.gadam - Eiropas Patērētāju informēšanas centra darbība

Pamatbudžeta programmas, apakšprogrammas resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāme 2016.gadam - Patērētāju tiesību aizsardzības centrs


Pamatbudžeta programmas, apakšprogrammas resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāme 2015. gadam - Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015. gadā (ārvalstu finanšu palīdzība)

Pamatbudžeta programmas, apakšprogrammas resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāme 2015. gadam - Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

Pamatbudžeta programmas, apakšprogrammas resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāme 2015. gadam - MarketSurvMID - Kopīgas darbības mērinstrumentu tirgus uzraudzībā (dotācija)

Pamatbudžeta programmas, apakšprogrammas resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāme 2015. gadam - MarketSurvMID - Kopīgas darbības mērinstrumentu tirgus uzraudzībā (ārvalstu finanšu palīdzība)

Pamatbudžeta programmas, apakšprogrammas resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāme 2015. gadam - Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015. gadā (dotācija)

Prezidentūras programmas, apakšprogrammas resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāme 2015. gadam - Eiropas Patērētāju informēšanas centra darbība

Pamatbudžeta programmas, apakšprogrammas resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāme 2015. gadam - Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

Pamatbudžeta programmas, apakšprogrammas resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāme 2015. gadam - Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015. gadā


Pamatbudžeta programmas, apakšprogrammas resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāme 2014. gadam  - Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

Pamatbudžeta programmas, apakšprogrammas resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāme 2014. gadam - Eiro ieviešana

Pamatbudžeta programmas, apakšprogrammas resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāme 2014. gadam  - Eiropas Patērētāju informēšanas centra darbība

Pamatbudžeta programmas, apakšprogrammas resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāme 2014.gadam (Projekts - Bosnija)

Pamatbudžeta programmas, apakšprogrammas resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāme 2014.gadam (ES Padome)


Pamatbudžeta programmas, apakšprogrammas resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāme 2013. gadam - Eiropas Kopienas iniciatīvas projekts

Pamatbudžeta programmas, apakšprogrammas resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāme 2013. gadam  - Eiropas Patērētāju informēšanas centra darbība

Pamatbudžeta programmas, apakšprogrammas resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāme 2013. gadam - Projekts

Pamatbudžeta programmas, apakšprogrammas resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāme 2013. gadam - Eiro ieviešana

Pamatbudžeta programmas, apakšprogrammas resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāme 2013. gadam  - Patērētāju tiesību aizsardzības centrs


Patērētāju tiesību aizsardzības centra amatpersonu un darbinieku atlīdzības noteikšanas kritēriji un darba samaksas apmērs sadalījumā pa amatu grupām