Citu EEZ valsts kompetento iestāžu reģistrā reģistrēti kredīta starpnieki un kredīta starpnieku pārstāvji

Citu EEZ valstu kompetento iestāžu reģistrā reģistrēti kredīta starpnieki un kredīta starpnieku pārstāvji, kuriem ir tiesības sniegt starpniecības pakalpojumus Latvijā (saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 4.februāra direktīvas 2014/17/ES par patērētāju kredītlīgumiem saistībā ar mājokļa nekustamo īpašumu un ar ko groza Direktīvas 2008/48/EK un 2013/36/ES un Regulu (ES) Nr. 1093/2010 32.pantu)

 

1. Cap Finance Investment Partners Ltd

2. Financieel Adviesburo Peramaker

3. S.A. MORTELMANS & C

4. CODE HUSER GRIM

5. CBRE CAPITAL ADVISORS

6. Eberl Walter (izslēgts 30.09.2023.)

7. Regent Peter (izslēgts 29.01.2023.)

8. ROBET Thibaut / FIBUS

9. Roman Scheuchenstuhl 

 

Cap Finance Investment Partners Ltd
Statuss:Nepiesaistītais kredīta starpnieks
Ārvalsts kompetentās iestādes paziņojuma nosūtīšanas datums:16.04.2018.
Starpnieka reģistrācijas valsts:Īrija
Reģistrācijas numurs:C153039
Galvenā biroja adrese:26 Upper Pambroke Street, Dublin D02 X361, Ireland
Kontaktinformācija:

jcorcoran@capfpartners.com

+353 1 234 3720

Sniegtie pakalpojumi:

Piedāvā kreditēšanas līgumus/iepazīstina ar kreditēšanas līgumiem

Piedalās sagatavošanas/pirmslīguma administratīvajos darbos

Slēdz kreditēšanas līgumus

Dod padomus patērētājiem

Ārvalsts kompetentā (reģistra) iestāde:

Central Bank of Ireland

www.centralbank.ie

 

Financieel Adviesburo Peramaker

Statuss:Nepiesaistītais kredīta starpnieks
Ārvalstu komptenetās iestādes paziņojuma nosūtīšanas datums:03.08.2018.
Starpnieka reģistrācijas valsts:Nīderlande
Reģistrācijas numurs:12010136
Galvenā biroja adrese:Palmesteynstraat 8, 4158 CV Deil, The Netherlands 
Kontaktinformācija:info@peramaker.nl
+31 345 652041
Sniegtie pakalpojumi:
  • Piedāvā kreditēšanas līgumus/iepazīstina ar kreditēšanas līgumiem 
  • Piedalās sagatavošanas/pirmslīguma administratīvajos darbos
  • Slēdz kreditēšanas līgumus
Ārvalsts kompetentā (reģistra) iestāde:The Dutch Authority for the Financial Markets
www.afm.nl/registers

 

 

S.A. MORTELMANS & C
Statuss:Nepiesaistītais kredīta starpnieks
Ārvalsts kompetentās iestādes paziņojuma nosūtīšanas datums:30.10.2018
Starpnieka reģistrācijas valsts:Beļģija
Reģistrācijas numurs:0436.941.250
Galvenā biroja adrese:RUE DU COQ 9 a 1380 OHAIN-BELGIUM 
Kontaktinformācija:assurances@mortelmans.be
+32 23544115
Sniegtie pakalpojami:
  • Piedāvā kreditēšanas līgumus/iepazīstina ar kreditēšanas līgumiem 
  • Piedalās sagatavošanas/pirmslīguma administratīvajos darbos
  • Slēdz kreditēšanas līgumus
  • Dod padomus patērētājiem
Ārvalsts kompetentā (reģistra) iestāde:The Financial Services and Markets Authority
www.fsma.be/en

 

 

CODE HUSER GRIM
Statuss:Nepiesaistītais kredīta starpnieks
Ārvalstu kompetentās iestādes paziņojuma nosūtīšanas datums:14.12.2018.
Starpnieka reģistrācijas valsts:Francija
Reģistrācijas numurs:18008455
Galvenā biroja adrese:

32 Rue Witten

SS ETS 01 RP 01 DPT IAS IOBSP-CS6

57440 Algrange CEDEX, FRANCE 

Kontaktinformācija:

conseils@cgi-coop-insurance.eu +33981498885

Sniegtie pakalpojumi:-
Ārvalsts kompetentā (reģistra) iestāde:Registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance - Orias https://www.orias.fr

 

CBRE CAPITAL ADVISORS
Statuss:Nepiesaistīts kredīta starpnieks
Ārvalsts kompetentās iestādes paziņojuma nosūtīšanas datums:22.02.2021.
Starpnieka reģistrācijas valsts:Francija
Reģistrācijas numurs:13000635
Galvenā biroja adrese:76 rue de prony
75017 PARIS CEDEX, France
Kontaktinformācija:ayfer.yuksel@cbre.fr
+33 153643064
Sniegtie pakalpojumi:-
Ārvalsts kompetentā (reģistra) iestāde:Registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance - Orias
https://www.orias.fr

 

 

Eberl Walter (izslēgts 30.09.2023.)
StatussNepiesaistītais kredīta starpnieks
Ārvalsts kompetentās iestādes paziņojuma nosūtīšanas datums:11/09/2016

Starpnieka reģistrācijas valsts:

Austrija
Reģistrācijas numurs:13428884

Galvenā biroja adrese:

Rosenbergen 58

2123 Kreuttal

AUT
Kontaktinformācija:-
Sniegtie pakalpojami:-
Ārvalsts kompetentā (reģistra) iestāde:

Bezirkshauptmannschaft Mistelbach www.gisa.gv.at/vkr

 

 

Regent Peter (izslēgts 29.01.2023.)
StatussNepiesaistītais kredīta starpnieks
Ārvalsts kompetentās iestādes paziņojuma nosūtīšanas datums:15/11/2020
Starpnieka reģistrācijas valsts:Austrija
Reģistrācijas numurs:25562262
Galvenā biroja adrese:

Osterwitzgasse 86 

9020 Klagenfurf am Worthersee

AUT

Kontaktinformācija:

fbr.wien@gmail.com

+ 0676 4705353

Sniegtie pakalpojami:-
Ārvalsts kompetentā (reģistra) iestāde:

Magistrat der Stadt Klagenfurt

www.gisa.gv.at

 

 

  ROBET Thibaut / FIBUS

Statuss:Nepiesaistītais kredīta starpnieks
Ārvalsts kompetentās iestādes paziņojuma nosūtīšanas datums:06/01/2023
Starpnieka reģistrācijas valsts:Francija
Reģistrācijas numurs:15/07/1972

Galvenā biroja adrese:

10bis rue Escudier

92100 Boulogne Billancourt, France

Kontaktinformācija:

gduhalgouet@chateauduncredit.com

Sniegtie pakalpojami:-
Ārvalsts kompetentā (reģistra) iestāde:

Registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance - Orias

https://www.orias.fr

 Roman Scheuchenstuhl 

Statuss:Nepiesaistītais kredīta starpnieks

Ārvalsts kompetentās iestādes paziņojuma nosūtīšanas datums:

19.02.2023.
Starpnieka reģistrācijas valsts:Austrija
Reģistrācijas numurs:

31329651

Galvenā biroja adrese:

Lastenstraße 36 (City Tower II)4020 Linz AUT

Kontaktinformācija:

roman.scheuchenstuhl@ovb.at

06767610212

Sniegtie piekalpojami:-
Ārvalsts kompetentā (reģistra) iestāde:

Magistrat der Stadt Linz www.gisa.gv.at/search