Energomarķējums

Energomarķējums ir izveidots, lai palīdzētu patērētājiem veikt pārdomātus pirkumus, proti, izvēlēties produktus, kas patērē mazāk enerģijas un citu resursu, ilgtermiņā samazinot izmaksas, kas rodas produktu lietošanas laikā. 
Energomarķējums parāda:

 • zīmola nosaukumu un iekārtas identifikācijas numuru;
 • energoefektivitātes klasi septiņu burtu sistēmā no A līdz G, kur A ir energoefektīvākā klase (atsevišķiem produktiem augstākā klase var būt A+++);
 • atkarībā no iekārtas veida var būt norādīts arī enerģijas patēriņš gadā vai uz vienu darbības ciklu, ūdens patēriņš, ietilpība, trokšņa līmenis u.c.

Produkti, kuriem ir jābūt energomarķējumam:

 • gaisa kondicionētāji;
 • kulinārās apstrādes iekārtas (mājsaimniecībām), piemēram, cepeškrāsnis, plītis;
 • trauku mazgāšanas mašīnas (mājsaimniecībām);
 • sildītāji (telpu un ūdens sildītāji);
 • lampas un gaismekļi;
 • lokālie telpu sildītāji;
 • aukstumiekārtas (ledusskapji mājsaimniecībām);
 • saldētavas (profesionālās);
 • cietā kurināmā katli;
 • televizori;
 • veļas žāvētāji;
 • riepas;
 • ventilācijas iekārtas (dzīvojamām ēkām);
 • veļas mazgājamās mašīnas (mājsaimniecībām).

Energomarķējuma prasības ir definētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā Nr. 1369/2017, ar ko izveido energomarķējuma satvaru un atceļ Direktīvu 2010/30/ES. 
Ar energomarķējumu saistītā likumdošana ir plašāk aprakstīta sadaļā Likumdošana un prasības konkrētām preču grupām.

Energomarķējuma piemēri