Informācija par preci / pakalpojumu

Komersanti, kuri veic tehniskās pārbaudes sašķidrinātās naftas gāzes (SNG) baloniem bez π zīmes marķējuma

Sašķidrinātās naftas gāzes baloni

Gāzes balonu uzraudzība ir viena no PTAC prioritātēm, arī šogad, PTAC ir ieplānojis uzraudzības aktivitātes ar mērķi pārbaudīt Latvijas tirgū piedāvāto balonu atbilstību būtiskajām prasībām, kā arī aprites noteikumu ievērošanu. Ja Jums ir kļuvuši zināmi gadījumi par neatbilstošo gāzes balonu piedāvāšanu, aicinām nekavējoties ziņot PTAC pa tālruni 65452554, e-pasts: ptac@ptac.gov.lv, vai izmantojot formu PTAC mājas lapā http://www.ptac.gov.lv/lv/content/kontakti.