Komersanti, kuri veic tehniskās pārbaudes sašķidrinātās naftas gāzes (SNG) baloniem bez π zīmes marķējuma