Līgumi ar patērētājiem

Vienojoties par kādu saistību nodibināšanu, līgumslēdzējas puses noslēdz līgumu, ar kuru katra no tām uzņemas konkrētas saistības – tiesības un pienākumus. Slēdzot līgumus ar patērētājiem, jāņem vērā specifiskas normatīvo aktu prasības. Tādējādi pirms ražotājs, pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs (turpmāk – komersants) izstrādā līguma projektu, kas paredzēts noslēgšanai ar patērētāju, tam nepieciešams pilnīgi un uzmanīgi iepazīties ar normatīvajiem aktiem, kas regulē patērētāju tiesību aizsardzības jautājumus, kā arī normatīvajiem aktiem un/vai citiem komersantam saistošajiem dokumentiem, kas regulē speciālās prasībās attiecībā uz konkrēto preču vai pakalpojumu jomu.


Noderīgi

Netaisnīgu līguma noteikumu piemēri

Netaisnīgu līguma noteikumu datu bāze

PTAC kompetences ietvaros pieņemtie lēmumi par nevienlīdzīgiem un netaisnīgiem līguma noteikumiem

Rakstveida apņemšanās paraugs pieejams sadaļā „Rakstveida apņemšanās”

Komersantu iesniegtās rakstveida apņemšanās par PTAC konstatēto netaisnīgo un neskaidro līguma noteikumu nepiemērošanu attiecībā pret patērētājiem