Medijiem un starptautiskiem kontaktiem

Informācija plašsaziņas līdzekļiem:

Patērētāju informēšanas un komunikāciju daļa

Sanita Gertmane

Tālrunis: +371 67388622

Mob. tālrunis: +371 22006628

Fakss:+371 67388634

E – pasts: sanita.gertmane@ptac.gov.lv