Noderīga informācija

 Terorisma finansēšanas un proliferācijas novēršanas VADLĪNIJAS NILLTFNL subjektiem un uzraudzības institūcijām.

 Informatīvs materiāls (vadlīnijas) sankciju efektīvai ieviešanai Latvijā.

 Parādu atgūšanas pakalpojuma sniedzēju nozares riska novērtējums 2017./2018. gads

 Patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzēju nozares risku novērtējums 2017./2018. gads