Pakalpojumi

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs sniedz šādus valsts pārvaldes pakalpojumus Latvijas teritorijā:

  1. Gāzes balonu tirdzniecības vietas reģistrācija vai informācijas aktualizēšana Reģistrā (pakalpojuma kartīte)
  2. Tūrisma pakalpojumu sniedzēju reģistrācija un licencēšana (pakalpojuma kartīte)
  3. Iesniegumu izskatīšana  (pakalpojuma kartīte)
  4. Patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzēju licencēšana (pakalpojuma kartīte)
  5. Kredītu starpnieku un kredītu starpnieku pārstāvju reģistrēšana (pakalpojuma kartīte)
  6. Parāda atgūšanas pakalpojumu sniedzēju licencēšana (pakalpojuma kartīte)
  7. Publisko spēļu un rekreācijas laukumu reģistrācija (pakalpojuma kartīteg

k g s