Par 2015.gada 28.maija grozījumiem Patērētāju tiesību aizsardzības likumā