Par 2018.gada 4.oktobra grozījumiem Patērētāju tiesību aizsardzības likumā