Par distances tirdzniecību

Distances līgums ir vienošanās par preces iegādi vai pakalpojuma sniegšanu, kas noslēgta neklātienes apstākļos, izmantojot distances saziņas līdzekļus.
 
Ieraksts no 06.05.2020. notikušā vebināra par Distances tirdzniecību:


Distances līguma pazīmes:
 • līguma puses - līgums slēgts starp patērētāju un tirgotāju (pārdevēju, pakalpojuma sniedzēju)
  • līgums, kas slēgts patērētāju starpā, nav distances līgums
  • līgums, kas slēgts tirgotāju starpā, nav distances līgums
 • neklātiene - vienošanās ir notikusi patērētājam un tirgotājam fiziski klāt neesot
 • organizēts tirdzniecības veids - līgums noslēgts, izmantojot veidu (sistēmu), ko tirgotājs parasti izmanto līgumu slēgšanai - līgums, kas izņēmuma kārtā noslēgts izmantojot tādu distances saziņas līdzekli, ko tirgotājs parasti neizmanto līgumu slēgšanai, nav distances līgums
  • tirgotāja interneta veikals ir uzskatāms par tirgotāja organizētu sistēmu
  • līgumu slēgšana pa tālruni vai izmantojot elektronisko pastu ir uzskatāma par tirgotāja organizētu sistēmu, ja tirgotājs šādā veidā parasti veic līgumu slēgšanu
  • līgumu slēgšanas pa tālruni vai izmantojot elektronisko pastu nav uzskatāma par tirgotāja organizētu sistēmu, ja tirgotājs parasti šādā veidā līgumu slēgšanu neveic
 • distances saziņas apstākļi - līgums noslēgts, izmantojot tikai distances saziņas līdzekļus
  • piemēram: līgums noslēgts, izmantojot tikai interneta vietni, mobilo aplikāciju, elektronisko pastu, tālruni, TV veikalu, katalogu u.tml.

 

Patērētāju īpašā aizsardzība

 • Patērētāju interešu apdraudējums - distances līguma situācijā pastāv īpašs patērētāju interešu apdraudējuma risks, jo patērētajiem var būt ierobežotas iespējas saņemt pietiekošu informāciju un pārliecināties par preci vai pakalpojumu
 • Īpašas normatīvo aktu prasības - lai nodrošinātu patērētāju interešu aizsardzību, normatīvajos aktos ir noteiktas īpašas prasības tirgotājiem un īpašas tiesības patērētājiem

 

Īpašās prasības tirgotājiem:

 • Pienākums sniegt pirmslīguma informāciju:
  • informāciju par preces vai pakalpojuma galvenajā īpašībām
  • informāciju par cenu, piegādes un citām izmaksām
  • informāciju par atteikuma tiesībām, atteikuma veidlapa
  • informāciju par piegādi, līguma izpildi, apmaksas kārtību un citiem līguma noteikumiem
  • Pirmslīguma informācija ir distances līguma noteikumu neatņemama sastāvdaļa
 • Pienākums pirmslīguma informāciju un līguma noteikumus nodrošināt saglabājamā veidā
 • Pienākums apstiprināt pasūtījuma saņemšanu

 

Īpašās tiesības patērētājiem - atteikuma tiesības:

 • tiesības atteikties no pasūtījuma 14 dienu laikā
 • tiesības pārbaudīt preces īpašības tiktāl, ciktāl to būtu iespējams izdarīt parastā veikalā
 • atteikuma tiesību izņēmumi un izmantošanas kārtība, ir noteikta normatīvajos aktos un distances līguma puses nav tiesīgas vienoties par noteikumiem, kas salīdzinājumā ar normatīvajos aktos noteikto, ir patērētājam nelabvēlīgāki