Patērētājiem

Uzdod savu jautājumu šeit, ja Tu, kā patērētājs esi iegādājies līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu un nezini īsti kā rīkoties, vai arī Tev ir jautājums par strīdus situāciju risināšanas procesu.

Ziņas par konsultācijas saņēmēju


Lietas izklāsts


Ziņas par pādevēju / pakalpojuma sniedzēju


Jautājums PTAC par izklāstīto problēmu