PREČU IEGĀDES VAI LIETU IZGATAVOŠANAS LĪGUMI / Līguma noteikumi, kas nosaka priekšrocības ražotājam, pārdevējam

„Pārdotā prece remontā tiek pieņemta tikai oriģināliepakojumā (kartona kaste, penoplasta ielikne), apraksts, attiecīgie kabeļi un draiveri, ja tādi tiek pievienoti”.

[SIA „PRO LINE D” – 2008.gada 14.novembra lēmums Nr.57-lg]

Ņemot vērā, ka iepakojums nav preces sastāvdaļa, patērētājam nav nekāda pienākuma to uzglabāt, lai divu gadu laikā varētu pieteikt prasījumu. Līdz ar to šis garantijas apakšpunkts saskaņā ar PTAL 5.panta otrās daļas 3.punktu ir vērtējams kā netaisnīgs līguma noteikums.

„Bojātas detaļas nomaiņu garantijas termiņa laikā veic tikai tad, ja ir saglabāts oriģināliepakojums (kartona kaste, penoplasta ielikne), apraksts, attiecīgie kabeļi un draiveri, ja tādi tiek pievienoti”.

[SIA „PRO LINE D” – 2008.gada 14.novembra lēmums Nr.57-lg]

Ņemot vērā, ka iepakojums nav preces sastāvdaļa, patērētājam nav nekāda pienākuma to uzglabāt, lai divu gadu laikā varētu pieteikt prasījumu. Saskaņā ar PTAL 6.panta trešās daļas 3.punktu un 28.panta trešās daļas 1.punktu šis garantijas noteikums ir vērtējams kā netaisnīgs.

„Pārējie 50% no līguma summas – 3 (trīs) dienu laikā pēc tam, kad „uzņēmējs” ir paziņojis „pasūtītājam” par izstrādājumu gatavību, ar pārskaitījumu uz uzņēmēja norēķinu kontu. Pēc kā izstrādājumus „uzņēmējs” nogādā pēc adreses, kuru „pasūtītājs” ir norādījis šajā līgumā, 1.1 punkts.”

[SIA „SB Doleta” - 2008.gada 28.jūlija lēmums Nr.32-lg]

Līguma noteikums ir pretrunā ar līgumslēdzēju pušu tiesiskās vienlīdzības principu saistībā ar PTAL 5.panta otrās daļas 3. un 5.punktu, ja tas paredz priekšrocības pārdevējam vai pakalpojuma saņēmējam saņemt pilnu līguma summas priekšapmaksu no patērētāja vēl pirms pasūtījuma izpildes, kā arī nesniedz patērētājam iespēju pārliecināties par pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja izpildītā pasūtījuma atbilstību līgumam, tādejādi nostādot patērētāju neizdevīgā stāvoklī un nonākot pretrunā ar labticīguma prasībām. Ja pakalpojuma sniedzējs nav izpildījis visus savus pienākumus, tam nav arī tiesību prasīto visu pienākumu izpildi no patērētāja. Savukārt, ja pakalpojuma sniedzējs ir izpildījis savus pienākumus, tad patērētājam nav tiesību neizpildīt savējos.