PREČU IEGĀDES VAI LIETU IZGATAVOŠANAS LĪGUMI / Līguma noteikumi, kas paredz preces vai pakalpojuma cenas noteikšanu piegādes brīdī

„Ja pasūtījuma termiņš ir ilgāks par sešiem mēnešiem, precei var tikt piemērota piegādes dienas cena”.

[IU „Expro serviss” - 2006.gada 27.marta lēmums Nr.12-lg]

No līguma noteikuma otrā teikumā iekļautā noteikuma izriet, ka gadījumā, ja pasūtījuma termiņš ir ilgāks par sešiem mēnešiem, tad pārdevējam ir tiesības noteikt (piemērot) precei cenu, kāda tā ir piegādes dienā. Līdz ar to var rasties situācija, ka šādā gadījumā pārdevējs var palielināt precei cenu, kas var būt pārmērīgi augsta salīdzinājumā ar to cenu, par kuru līgumslēdzēju puses vienojās, slēdzot līgumu.

PTAL 6.panta trešās daļas 5.punkta noteikumi nosaka, ka par netaisnīgu līgumu noteikumu ir uzskatāms noteikums, kas „paredz preces vai pakalpojuma cenas noteikšanu piegādes brīdī vai atļauj ražotājam, pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam palielināt cenu un nedod patērētājam tiesības atcelt līgumu, ja galīgā cena ir pārmērīgi augsta salīdzinājumā ar cenu, par kuru līgumslēdzēju puses vienojās, slēdzot līgumu”. Šāds līguma noteikums var radīt būtisku neatbilstību līgumā noteiktajās līgumslēdzēju pušu tiesībās un pienākumos par sliktu patērētājam.