TŪRISMA PAKALPOJUMA LĪGUMI / Līguma noteikumi, kas atļauj pakalpojuma sniedzējam palielināt cenu un nedod patērētājam tiesības atcelt līgumu

„Ceļojuma Organizatoram ir tiesības paaugstināt cenu šādos gadījumos: 8.7.1. Mainoties pakalpojumu cenām Latvijas Republikā vai brauciena galamērķa valstī, ja tas ietekmē ceļojuma cenu; 8.7.2. Mainoties lidostu nodokļiem; 8.7.3. Mainoties transporta vai naktsmītņu cenām, ko Ceļojuma Organizators nespēj kontrolēt un ko nebija iespējams paredzēt; 8.7.4. Valūtas kursa izmaiņu gadījumā.”

PTAL 6.panta trešās daļas 5.punkta prasības, kas paredz, ka par netaisnīgu ir uzskatāms tāds līguma noteikums, kas atļauj pakalpojuma sniedzējam palielināt cenu un nedod patērētājam tiesības atcelt līgumu, ja galīgā cena ir pārmērīgi augsta salīdzinājumā ar cenu, par kuru līgumslēdzējas puses vienojās, slēdzot līgumu. Tādējādi PTAC atzīst, ka, tā kā Līguma 8.7.apakšpunktā minētajā gadījumā nav paredzētas tiesības patērētājam atkāpties no līguma, šāds Līguma noteikums saskaņā ar PTAL 6.panta trešās daļas 5.punktu ir uzskatāms par netaisnīgu.

[SIA „Magic Travel” – 2008.gada 6.jūnija lēmums Nr.21-lg]

Līgumos nav iekļauta Tūrisma likumā un MK 2007.gada 23.janvāra noteikumos Nr.67 „Noteikumi par kompleksa tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un īstenošanas kārtību, klientam sniedzamo informāciju un kompleksā tūrisma pakalpojuma sniedzēja un klienta tiesībām un pienākumiem” paredzētā informācija, piemēram,
- līgumos nav norādīta informācija par klienta iemaksātās naudas drošības garantiju, kā to paredz Tūrisma likuma 16.pants un Noteikumu 8.3.apakšpunkts;
- līgumos nav norādīts ceļojuma galamērķis; pakalpojuma sniegšanas laiks, kā arī konkrēti datumi uzturēšanās vietās saskaņā ar maršrutu; ceļojuma maršruts, kā arī izbraukšanas un atgriešanās laiks un vieta; tūristu mītnes klasifikācija attiecīgajā valstī, atrašanās vieta (reģionu, pilsētu) un ērtību raksturojums; klienta izvēlētais apdrošināšanas veids; pakalpojuma organizatora reģistrācijas numurs tūrisma pakalpojumu sniedzēju datu bāzē u.c. informācija, kā to paredz Noteikumu 8.punkts.