TŪRISMA PAKALPOJUMA LĪGUMI / Līguma noteikumi, kas ir pretrunā ar līgumslēdzēju pušu tiesiskās vienlīdzības principu

„Aģentūra nav atbildīga par: 2.5.1. no Aģentūras neatkarīgiem faktoriem- transporta un bagāžas aizkavēšanos, laika apstākļiem, neparedzētiem trešās puses noteikto pakalpojumu izpildes ierobežojumiem un to sekām; 3.5.2. subjektīvām pretenzijām, kuras nav dokumentāli pamatotas”.

No PTAL 33.panta noteikumiem izriet, ka pakalpojuma sniedzējam, ar kuru patērētājs ir noslēdzis līgumu, ir jāatbild par sniegtā pakalpojuma kvalitāti arī tad, ja pakalpojuma sniedzējs ir noslēdzis līgumu ar trešo personu par pakalpojuma sniegšanu. Tūrisma pakalpojumu sniedzējs nav tiesīgs ierobežot savu normatīvajos aktos noteikto atbildību. Šāds noteikums saskaņā ar PTAL 5.panta otrās daļas 2.punktu ir pretrunā ar līgumslēdzēju pušu tiesiskās vienlīdzības principu un ir netaisnīgs atbilstoši PTAL 6.panta trešās daļas 1.punktam.