Vadība

Baiba Vītoliņa

Patērētāju tiesību aizsardzības centra direktore

Pilsonība: Latvijas

Dzimusi: 1969. gada 29.septembrī, Rīgā

Izglītība:

Latvijas Universitāte, Ķīmijas fakultāte, fizikālās ķīmijas specialitāte 1987-1992

Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte,
maģistra programma “Kvalitātes nodrošināšana un vērtēšana”,
sociālo zinību maģistre  1998-2000

Darba pieredze:

Ekonomikas ministrija, Kvalitātes struktūrpolitikas un vadības departamenta Patērētāju interešu aizsardzības nodaļas vecākā referente, nodaļas vadītāja 1995-1999 

Ekonomikas ministrija, Kvalitātes struktūrpolitikas un vadības departamenta direktora vietniece 1999-2003

Valsts administrācijas skolā ES lietu pasniedzēja  1999-2000

Ekonomikas ministrija, Iekšējā tirgus departamenta direktore  2003-2004

Ekonomikas ministrija, Tūrisma departamenta direktore  2004-2005

Patērētāju tiesību aizsardzības centra direktore  2005-...

Valodas:

Latviešu valoda      dzimtā valoda
Angļu valoda           ļoti labi
Krievu valoda          labi
Franču valoda        vidēji