Vadlīnijas komersantiem

Vadlīnijas godīgas komercprakses īstenošanai, piedāvājot uztura bagātinātājus

Vadlīnijas paziņojumu par vidi izmantošanai komercpraksē

Vadlīnijas par nosacītu daļēju atbrīvošanu no naudas soda samaksas administratīvo pārkāpumu lietās

Vadlīnijas ziņošanai par, iespējams, nepatiesi sniegtu informāciju par patieso labuma guvēju Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram

Vadlīnijas patērētāja kreditēšanas jomā

Vadlīnijas taisnīga patērētāja kreditēšanas līguma sastādīšanai

Vadlīnijas godīgas komercprakses īstenošanai patērētāju kreditēšanas jomā

Vadlīnijas Patērētāju spējas atmaksāt kredītu novērtēšana kredītu devējiem, kas neatbilst kredītiestādes statusam (zaudējušas spēku 27.04.)

Par PTAC Vadlīniju "Patērētāju spējas atmaksāt kredītu novērtēšana kredītu devējiem, kas neatbilst kredītiestādes statusam" 8.punkta atcelšanu (zaudējis spēku 27.04.)

Vadlīnijas Patērētāju spējas atmaksāt kredītu novērtēšanai kredītu devējiem, kas sniedz kreditēšanas pakalpojumus patērētājiem (zaudējis spēku 26.06.2019.)

Vadlīnijas patērētāju spējas atmaksāt kredītu novērtēšanai kredītu devējiem, kas sniedz kreditēšanas pakalpojumus patērētājiem

Vadlīnijas par nokavējuma procentu un līgumsoda piemērošanu ar patērētājiem noslēgtajos līgumos

Vadlīnijas Patērētāju tiesību aizsardzības centra uzraugāmajiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma subjektiem

Vadlīnijas elektronisko sakaru pakalpojumu jomā

Vadlīnijas godīgas komercprakses īstenošanai elektronisko sakaru pakalpojumu jomā

Vadlīnijas taisnīga elektronisko sakaru pakalpojumu līguma sastādīšanai

Vadlīnijas e-komercijas jomā

Vadlīnijas godīgas komercprakses īstenošanai distances tirdzniecības jomā

Vadlīnijas godīgas komercprakses īstenošanai cenu salīdzināšanas mājaslapās

Vadlīnijas godīgas komercprakses īstenošanai bērniem paredzēto tiešsaistes spēļu jomā

Vadlīnijas preču un pakalpojumu cenu norādīšanā

Drošuma vadlīnijas uzņēmējiem

Mašīniekārtas

Individuālie aizsardzības līdzekļi

Preces bērnu aprūpei - ne rotaļlietas vai elektriski priekšmeti

Šķiltavas                             

Bērnu apģērbs

Rotaļlietas lietošanai ūdenī un peldētmācīšanās palīglīdzekļi

Vadlīnijas slēpošanas trašu drošumam  

Vadlīnijas bērnu spēļu laukumu valdītājiem/apsaimniekotājiem pardrošuma prasībām bērnu spēļu laukumiem publiskai lietošanai

Vadlīnijas virvju trašu izklaides pakalpojuma drošumam

 

Energomarķējuma vadlīnijas mazumtirgotājiem

Energomarķējuma vadlīnijas internetveikaliem