Ziņot par pārkāpumu

Ja esi saskāries ar netaisnīgiem līguma noteikumiem, maldinošu reklāmu, negodīgu komercpraksi, nedrošām precēm, ziņo PTAC.

Tu vari mūs informēt elektroniski rakstot uz e-pasta adresi ptac@ptac.gov.lv vai aizpildīt kontaktformu:

Ziņo par pārkāpumu

Ziņo par neatbilstoši norādītu cenu

Ziņo par bīstamām precēm