Ekodizains un energomarķējums

Eiropas Savienībā ir noteiktas preču grupas, kurām ir obligāti jāatbilst konkrētām energoefektivitātes prasībām. Tās tiek sauktas par ekodizaina prasībām, un to mērķis ir samazināt produktu negatīvo ietekmi uz vidi visā produkta dzīves ciklā. 

Visiem komersantiem, kas vēlas laist tirgū ražojumus, uz kuriem attiecas ekodizaina prasības, ir jānodrošina to atbilstība ES prasībām. 

Šobrīd ekodizaina prasības attiecas uz iekārtām, kas patērē enerģiju, piemēram, datori, apkures katli, mājsaimniecības iekārtas u.c. 

Šajā sadaļā ir apkopota informācija par svarīgākajiem ekodizaina aspektiem, kas jāņem vērā visiem tirgotājiem un komersantiem. 

Informāciju par to, kas ir aprites ekonomika un ekodizains, meklējiet sadaļās Aprites ekonomikas koncepts un Ekodizaina koncepts.

Sadaļā Likumdošana un prasības konkrētām preču grupām atradīsiet informāciju gan par ekodizaina un energomarķējuma tiesību aktiem, gan par specifiskajām prasībām konkrētām preču grupām. 

Sadaļā Ekodizaina prasības ir apkopotas galvenās ekodizaina un energomarķējuma prasības preču laišanai tirgū ES valstīs.

Sadaļā Energomarķējums tiek skaidrots, kas ir energomarķējums, kāds ir tā mērķis un kādiem ražojumiem tas ir izstrādāts.

Informāciju par to, kam ir jābūt norādītam energomarķējumā un datu lapās, var atrast sadaļā Energomarķējuma un datu lapas prasības

Galvenās energomarķējuma izvietošanas prasības tiek skaidrotas sadaļā Prasības izvietošanai tirdzniecības vietās un interneta vidē.

Aktuālā informācija par EPREL datubāzi ir apkopota sadaļā EPREL.