Jaunumi saskaņoto pasākumu kopumā EEPLIANT3

EEPLIANT3 ir lielākais ES tirgus uzraudzības saskaņoto pasākumu kopums enerģijas jomā, ko Eiropas Savienība ir jebkad finansējusi. Pēdējo 16 mēnešu laikā 29 partneri no 20 ES valstīm un Turcijas strādā kopā, lai uzlabotu Vienotajā tirgū laisto preču energoefektivitāti, identificējot neatbilstošus modeļus, kuriem ir liela ietekme uz vidi un Eiropas patērētājiem. 

Galvenie šī perioda izaicinājumi bija saistīti ar COVID-19 krīzi un tās negatīvo ietekmi. Visā Eiropā ieviestie ierobežojošie pasākumi ietekmēja projekta darba plānu, bet tika veikti visi nepieciešamie riska mazināšanas pasākumi.

EEPLIANT3 ir panācis progresu IT rīku izveidē, ir noteiktas IT funkciju un pielietojuma prioritātes tirgus uzraudzībā. Projekta ietvaros ir veikta gaisa kondicionētāju, ventilācijas iekārtu, veļas žāvētāju un ūdens sildītāju tirgus izpēte, kā arī ir uzsāktas tehniskās dokumentācijas pārbaudes.

Sīkāk par šiem un citiem jaunumiem var izlasīt šajā Ziņu lapā.
 

Publicēšanas datums: 04.01.2021.