PTAC jaunumi

 
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, ņemot vērā saņemtās patērētāju sūdzības, ir veicis SIA “Julianus Inkasso Latvija” (turpmāk – Sabiedrība) īstenotās komercprakses izvērtēšanu.
Tā kā mērķtiecīgākai Covid-19 ierobežošanai un cīņai pret vīrusa radīto apdraudējumu tiek ieviesti stingrāki un precīzāki drošības pasākumi un sejas maskas sabiedriskajā transportā jālieto arī bērniem no 7 gadu vecuma, kā arī sākot no 4.janvāra sejas maskas klātienes mācību laikā jālieto arī 1.- 4.klašu skolēniem, būtiski ir saprast kādu sejas masku bērnam iegādāties.
Ņemot vērā, ka ir grozīti Ministru Kabineta noteikumi Nr.245 (turpmāk – MK noteikumi), kuri regulē licences jeb speciālās atļaujas saņemšanu patērētāju kreditēšanai, 2021. gadā ir paredzamas būtiskas izmaiņas patērētāju kreditēšanas tirgū. MK noteikumos ir grozīti un būtiski palielināti valsts nodevas apmēri par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu un darbības uzraudzību patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai, tādēļ no 05.01.2021. pilnvērtīgi drīkst darboties 45 patērētāju kredītdevēji, kas ir par 16 komersantiem mazāk, salīdzinājumā ar 2019.gada 31.decembri.
EEPLIANT3 ir lielākais ES tirgus uzraudzības saskaņoto pasākumu kopums enerģijas jomā, ko Eiropas Savienība ir jebkad finansējusi. Pēdējo 16 mēnešu laikā 29 partneri no 20 ES valstīm un Turcijas strādā kopā, lai uzlabotu Vienotajā tirgū laisto preču energoefektivitāti, identificējot neatbilstošus modeļus, kuriem ir liela ietekme uz vidi un Eiropas patērētājiem. Galvenie šī perioda izaicinājumi bija saistīti ar COVID-19 krīzi un tās negatīvo ietekmi. Visā Eiropā ieviestie ierobežojošie pasākumi ietekmēja projekta darba plānu, bet tika veikti visi nepieciešamie riska mazināšanas pasākumi.
Tas nozīmē, ka līdz 2021. gada 7. februārim, PTAC nesniegs klātienes pakalpojumus, tai skaitā konsultācijas un iesniegumu pieņemšanu, ne PTAC centrālajā birojā Rīgā, Brīvības ielā 55, ne Daugavpils reģionālajā pārvaldē Daugavpilī, Rīgas ielā 54, 401.kab.
Ņemot vērā situāciju, ka lielākā daļa neikdienas preču tirdzniecības šobrīd notiek attālināti, kā arī tiek iegādātas lielgabarīta preces un būvmateriāli (vairumā gadījumu lielākā daudzumā un lielu izmēru), šajos gadījumos īpaši jāpiedomā pirms atteikuma tiesību izmantošanas.
PTAC ir izstrādājis Jautājumu/atbilžu dokumentu par iepirkšanos tiešsaistē, īpaši, ņemot vērā tirdzniecības ierobežojumus.
Valsts ieņēmumu dienests informē, ka no šī gada 28. decembra mainās alkoholisko dzērienu tirdzniecības internetā kārtība. Turpmāk ar distances līgumu to varēs tirgot tikai uzņēmuma tīmekļvietnē vai mobilajā lietotnē. Lai komersanti varētu turpināt tirgot alkoholiskos dzērienus internetā arī pēc šī gada 28. decembra, bija jāpārreģistrē esošā vai jāsaņem jauna licence. Pretējā gadījumā alkoholisko dzērienu tirgošana internetā no 28. decembra ir aizliegta.
COVID-19 vīrusa pandēmijas laikā ir aktuāla virsmu un telpu dezinfekcija. Vīrusa iznīcināšanai tiek izmantoti dažādi dezinfekcijas līdzekļi to skaitā arī UV-C baktericīdās lampas. Piedaloties sanāksmēs ar Eiropas Savienības dalībvalstu uzraudzības iestādēm, Patērētāju tiesību aizsardzības centra pārstāvji tika informēti, ka vairākās Eiropas Savienības valstīs patērētājiem tiek piedāvāts iegādāties UV (UV starojums) dezinfekcijas lampas pašpatēriņam.
Tuvojas Ziemassvētki un kā ik katru gadu, mēs iegādājamies dāvanas sev un saviem tuviniekiem, tajā skaitā arī elektropreces. Lai dāvanas saņēmējam nebūtu vilšanās par saņemto dāvanu, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) ir sagatavojis norādes, kas būtu jāņem vērā, lai izvēlētā dāvana būtu pēc iespējas drošāka un kvalitatīvāka. Tāpat ir jāpievērš īpaša uzmanība drošu Ziemassvētku gaismiņu virteņu iegādei un lietošanai!
  •  
  • 1 of 70
  • "