PTAC jaunumi

 
EEPLIANT3 ir lielākais ES tirgus uzraudzības saskaņoto pasākumu kopums enerģijas jomā, ko Eiropas Savienība ir jebkad finansējusi. Pēdējo 16 mēnešu laikā 29 partneri no 20 ES valstīm un Turcijas strādā kopā, lai uzlabotu Vienotajā tirgū laisto preču energoefektivitāti, identificējot neatbilstošus modeļus, kuriem ir liela ietekme uz vidi un Eiropas patērētājiem. Galvenie šī perioda izaicinājumi bija saistīti ar COVID-19 krīzi un tās negatīvo ietekmi. Visā Eiropā ieviestie ierobežojošie pasākumi ietekmēja projekta darba plānu, bet tika veikti visi nepieciešamie riska mazināšanas pasākumi.
Tas nozīmē, ka līdz 2021. gada 7. februārim, PTAC nesniegs klātienes pakalpojumus, tai skaitā konsultācijas un iesniegumu pieņemšanu, ne PTAC centrālajā birojā Rīgā, Brīvības ielā 55, ne Daugavpils reģionālajā pārvaldē Daugavpilī, Rīgas ielā 54, 401.kab.
Ņemot vērā situāciju, ka lielākā daļa neikdienas preču tirdzniecības šobrīd notiek attālināti, kā arī tiek iegādātas lielgabarīta preces un būvmateriāli (vairumā gadījumu lielākā daudzumā un lielu izmēru), šajos gadījumos īpaši jāpiedomā pirms atteikuma tiesību izmantošanas.
  • "
  • 2 of 232
  • "