Iepirkumi

Redakcijas datums: 12.03.2020.

Ņemot vērā grozījumus Publisko iepirkumu likumā (turpmāk – PIL), kuri stājās spēkā 2019. gada 1. janvārī, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) informāciju par iepirkumiem un iepirkuma procedūrām (t.sk., par PTAC plānotajiem iepirkumiem, jauniem iepirkumiem un iepirkuma procedūrām (tiek nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja iepirkuma dokumentiem), noslēgtajiem iepirkuma līgumiem, pārtrauktajiem iepirkumiem un iepirkuma procedūrām, kā arī cita ar iepirkumiem saistītā informācija), kurus tas veic saskaņā ar PIL nosacījumiem un kas uzsākti pēc 2019.gada 1. janvāra, publicē Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā (https://www.eis.gov.lv/). 

 

Līguma priekšmets Iepirkuma identifikācijas numurs Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš Piegādātāja nosaukums Līgumcena (bez PVN) Līguma izpildes termiņš Sīkāka informācija
Patērētāju tiesību aizsardzības centra informatīvi skaidrojošās kampaņas “Par lietoto auto iegādi un patērētāju strīdu risināšanu” turpinājums - radošā risinājuma izstrāde, realizācija un popularizēšana Nr. PTAC 2018/06MI 22.10.2018. līdz 2018.gada 2.novembra plkst.10:00 PTAC SIA "IDEA RIGA" 7464.00 EUR

Līgums Nr. PTAC2018/ 06MI

Spēkā no 26.11.2018. līdz 31.12.2018

Paziņojums par lēmumu
 “PTAC informatīvi skaidrojošās kampaņas “Par lietoto auto iegādi un patērētāju strīdu risināšanu” turpinājums - radošā risinājuma izstrāde, realizācija un popularizēšana” 

saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu

(Identifikācijas Nr. PTAC 2018/06MI)

Publicēšanas datums www.ptac.gov.lv – 15.11.2018.

1. Lēmuma pieņemšanas datums: 2018. gada 15. novembris

2. Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:

Nr.p.k.PretendentsReģistrācijas numursLīgumcena (EUR bez PVN)
1.SIA "PR Kvadrāts"400038456019850.00
2.SIA "B&Y"501036067619740.00
3.SIA "Lejiņa un Šleiers"401037815429750.00
4.SIA "IDEA RIGA"400034280597464.00

3. Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: nav.

4. Piedāvājuma izvēles kritērijs: saimnieciski izdevīgākais piedāvājums.

5. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: SIA „IDEA RIGA”, piedāvājums atbilst Instrukcijā pretendentiem noteiktajām prasībām un ir saimnieciski izdevīgākais.


Atbildes uz jautājumiem nr.3

Atbildes uz jautājumiem nr. 2

Atbildes uz jautājumiem nr. 1


Paziņojums par plānoto līgumu

“Patērētāju tiesību aizsardzības centra informatīvi skaidrojošās kampaņas “Par lietoto auto iegādi un patērētāju strīdu risināšanu” turpinājums - radošā risinājuma izstrāde, realizācija un popularizēšana”

saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu

Publicēšanas datums: 22.10.2018.

1. Pasūtītājs:

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC), reģ.nr.90000068854,

Adrese: Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010, Latvija,

Darba laiks: pirmdiena-ceturtdiena no plkst.8:15 līdz plkst.17:00, piektdiena no plkst.8:15 līdz plkst.15:45. Sākot ar 29.10.2018. darba laiks: pirmdiena-piektdiena no plkst.8:30 līdz plkst.17:00;

Kontaktpersonas:

par iepirkuma procedūras jautājumiem – Solvita Juhņeviča (tālr. +371 67388636, e-pasts: Solvita.Juhnevica@ptac.gov.lv),

par tehniskās specifikācijas jautājumiem – Santa Zarāne (tālr. +371 22006628, e-pasts: Santa.Zarane@ptac.gov.lv);

2. Iepirkuma priekšmets:

PTAC informatīvi skaidrojošās kampaņas “Par lietoto auto iegādi un patērētāju strīdu risināšanu” turpinājums - radošā risinājuma izstrāde, realizācija un popularizēšana;

3. Iepirkuma identifikācijas Nr. PTAC 2018/06MI;

4. Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu:

Iepirkuma INSTRUKCIJA atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.pantā noteiktajai kārtībai “Patērētāju tiesību aizsardzības centra informatīvi skaidrojošās kampaņas “Par lietoto auto iegādi un patērētāju strīdu risināšanu” turpinājums - radošā risinājuma izstrāde, realizācija un popularizēšana”;

5. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta:

līdz 2018.gada 2.novembra plkst.10:00 PTAC.

Eiropas Patērētāju informēšanas centra informatīvi skaidrojošās kampaņas “Par avio pasažieru tiesībām Eiropas Savienībā” radošā risinājuma izstrāde, realizācija un popularizēšana Nr. PTAC 2018/05MI 02.10.2018. līdz 2018.gada 15.oktobra plkst.10:00 PTAC SIA „B&Y” 7250,00 EUR

Līgums Nr. PTAC2018/ 05MI

Spēkā no 09.11.2018. līdz 31.12.2018.

Paziņojums par lēmumu

 “EPIC informatīvi skaidrojošās kampaņas “Par avio pasažieru tiesībām Eiropas Savienībā” radošā risinājuma izstrāde, realizācija un popularizēšana”

saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu

(Identifikācijas Nr. PTAC 2018/05MI)

Publicēšanas datums www.ptac.gov.lv – 24.10.2018.

1. Lēmuma pieņemšanas datums: 2018. gada 24. oktobris

2. Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:

Nr. p.k.PretendentsReģistrācijas numursLīgumcena (EUR bez PVN)
1.SIA „AdapT To”401033159676600,00
2.

SIA „Lejiņa un Šleiers”

40103781542

7100,00

3.SIA „B&Y”501036067617250,00
4.SIA „Triple Bounce”400039555986985,00

3. Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: nav.

4. Piedāvājuma izvēles kritērijs: saimnieciski izdevīgākais piedāvājums.

5. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: SIA „B&Y”, piedāvājums atbilst Instrukcijā pretendentiem noteiktajām prasībām un ir saimnieciski izdevīgākais.


Paziņojums par plānoto līgumu

“Eiropas Patērētāju informēšanas centra informatīvi skaidrojošās kampaņas “Par avio pasažieru tiesībām Eiropas Savienībā” radošā risinājuma izstrāde, realizācija un popularizēšana”

saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu

Publicēšanas datums: 02.10.2018.

1. Pasūtītājs:

Patērētāju tiesību aizsardzības centra (turpmāk – PTAC) Eiropas Patērētāju informēšanas centrs (turpmāk – EPIC), reģ.nr.90000068854,

Adrese: Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010, Latvija,

Darba laiks: pirmdiena-ceturtdiena no plkst.8:15 līdz plkst.17:00, piektdiena no plkst.8:15 līdz plkst.15:45;

Kontaktpersonas:

par iepirkuma procedūras jautājumiem – Solvita Juhņeviča (tālr. +371 67388636, e-pasts: Solvita.Juhnevica@ptac.gov.lv),

par tehniskās specifikācijas jautājumiem – Santa Zarāne (tālr. +371 22006628, e-pasts: Santa.Zarane@ptac.gov.lv);

2. Iepirkuma priekšmets:

EPIC informatīvi skaidrojošās kampaņas “Par avio pasažieru tiesībām Eiropas Savienībā” radošā risinājuma izstrāde, realizācija un popularizēšana;

3. Iepirkuma identifikācijas Nr. PTAC 2018/05MI;

4. Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu:

Iepirkuma INSTRUKCIJA atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.pantā noteiktajai kārtībai “Eiropas Patērētāju informēšanas centra informatīvi skaidrojošās kampaņas “Par avio pasažieru tiesībām Eiropas Savienībā” radošā risinājuma izstrāde, realizācija un popularizēšana”;

5. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta:

līdz 2018.gada 15.oktobra plkst.10:00 PTAC.

Patērētāju tiesību aizsardzības centra informācijas sistēmas “UZRAUGS” pilnveidošana un uzturēšana Nr. PTAC2018/04MI 05.07.2018. Līdz 2018.gada 17.jūlija plkst.10:00 PTAC ARKA Technologies OÜ 41999,99

Līgums Nr. PTAC2018/04MI

Spēkā no 16.08.2018. līdz 15.08.2021.


Paziņojums par lēmumu

“Patērētāju tiesību aizsardzības centra informācijas sistēmas „UZRAUGS” pilnveidošana un uzturēšana”

saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu

(Identifikācijas Nr. PTAC 2018/04MI)

Publicēšanas datums www.ptac.gov.lv – 06.08.2018.

1. Lēmuma pieņemšanas datums: 2018.gada 6.augustā

2. Pretendentu nosaukumi un piedāvātās cenas (par iepirkuma priekšmeta apjomu):

Nr.p.k.PretendentsReģistrācijas numursCena (EUR bez PVN)
1.ARKA Technologies OÜ1280991341999,99

3. Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: nav.
4. Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu.
5. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: ARKA Technologies OÜ, piedāvājums atbilst Instrukcijā pretendentiem noteiktajām prasībām.
 

Paziņojums par plānoto līgumu
“Patērētāju tiesību aizsardzības centra informācijas sistēmas “UZRAUGS” pilnveidošana un uzturēšana”

saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu

Publicēšanas datums: 05.07.2018.

1. Pasūtītājs:
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC),
Reģ.nr.90000068854
Adrese: Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010;
Darba laiks: pirmdiena-ceturtdiena no plkst.8:15 līdz plkst.17:00, piektdiena no plkst.8:15 līdz plkst.15:45;
Kontaktpersonas:
par iepirkuma procedūras jautājumiem – Solvita Juhņeviča (tālr. 67388636, e-pasts: Solvita.Juhnevica@ptac.gov.lv);
par tehniskās specifikācijas jautājumiem – Kristīne Riekstiņa (tālr. 67388642, e-pasts: Kristine.Riekstina@ptac.gov.lv).

2. Iepirkuma priekšmets:
Patērētāju tiesību aizsardzības centra informācijas sistēmas “UZRAUGS” pilnveidošana un uzturēšana;

3. Iepirkuma identifikācijas Nr. PTAC2018/04MI;

4. Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu:
Iepirkuma INSTRUKCIJA atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.pantā noteiktajai kārtībai “Patērētāju tiesību aizsardzības centra informācijas sistēmas “UZRAUGS” pilnveidošana un uzturēšana”;

5. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta:
Līdz 2018.gada 17.jūlija plkst.10:00 PTAC.