Latvijā atklātās nedrošās un neatbilstošās preces

Redakcijas datums: 14.01.2021

2007. gads
Preces nosaukums Preces fotoattēls Preces izcelsme Konstatētā neatbilstība, bīstamība
Rotaļlieta “Stumjamā pīle” Ražotājs-“Dano”, Polija; Importētājs - SIA “PALETE” Avotu ielā 34, Rīgā Nosmakšanas risks- sīkas detaļas.
Rotaļlieta “Mobilais telefons – 1000 Call me” Ražotājs- Ķīna; izplatītājs - SIA “PALETE”, Avotu ielā 34, Rīgā Rotaļlietas radītais trokšņa līmenis pārsniedz noteikto normu.