Normatīvie akti

Redakcijas datums: 30.07.2020.

Nolikums

Likumi

Par starptautisko sadarbību

Patērētāju strīdu risināšana

Līgumi ar patērētāju

Pasažieru tiesības

Tirdzniecības noteikumi

Nebanku kredītu devēju licencēšana

Parādu ārpustiesas atgūšana

Prasības precēm

Patēriņa preces

Elektropreces

Ekodizains, energomarķējums

Spiedieniekārtas un spiedtvertnes

Radioiekārtas un telekomunikāciju gala iekārtas

Būvmateriāli

Transporta līdzekļi

Mašīnas (mašīniekārtas)

Bīstamās iekārtas

Prasības attiecībā uz troksni

Citi