PTAC Lēmumi

Redakcijas datums: 07.11.2023

Lēmuma Nr. Organizācija Lēmuma izraksts Pieņemšanas datums Pārsūdzēts
Nr. 16-pk 2023 SIA “BRICO LATVIA” Skatīt 20.10.2023.
Nr. 14-pk 2023 E LATS Skatīt 24.08.2023.
15-pk SIA MIASFOR Skatīt 27.09.2023.
Nr. 2-pk SIA “JULIANUS INKASSO LATVIJA” Skatīt 17.02.2021.
Pārsūdzēts Tiesa Spriedums Sprieduma izraksts
Lieta Nr. A420142121 Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams PTAC lēmums atstāts spēkā Skatīt
Lieta Nr. A420142121 Administratīvā apgabaltiesa PTAC lēmums atstāts spēkā Skatīt
Lieta Nr.A420142121 Augstākās tiesas Senāts Atteikts ierosināt kasācijas tiesvedību, apelācijas instances tiesas spriedums un PTAC lēmums atstāts spēkā Skatīt
Nr. 21-pk 2018 SIA „Cityparks Latvija” Skatīt 28.12.2018.
Pārsūdzēts Tiesa Spriedums Sprieduma izraksts
Lieta Nr.A420143719 | 10.05.2019. Administratīvā apgabaltiesa Noraidīta SIA SIA Cityparks Latvija blakus sūdzība Skatīt
Lieta Nr.A420143719 | 20.05.2023. Latvijas Republikas Senāts PTAC lēmums daļā par tiesisko pienākumu atstāts spēkā, daļā par soda naudu nosūtīts atkārtotai izskatīšanai apelācijas instancei Skatīt
Lieta Nr.A420143719 | 24.04.2020. Administratīvās rajona tiesa PTAC lēmums atstāts spēkā
Lieta Nr. A420143719 | 21.01.2021. Administratīvā apgabaltiesa PTAC lēmums atstāts spēkā
Lieta Nr.A420143719 | 03.04.2019. Administratīvā rajona Rīgas tiesu nams Noraidīts SIA Cityparks Latvija lūgums par pagaidu aizsardzību
Nr. 12-pk 2023 SIA “EOMA” Skatīt 16.06.2023.
Nr. 10-pk 2023 SIA “Finanza” Skatīt 07.06.2023.
Nr. 13-pk 2023 www.lv.piedzivojumi.eu, www.piedzivojumi.eu, facebook.com/piedzivojumi - bloķēšana Skatīt 20.06.2023.
Nr. 11-pk 2023 SIA "SMS SOLUTIONS" Skatīt 09.06.2023.
Nr. 19-pk SIA „Extra Credit” Skatīt 14.10.2021.
Pārsūdzēts Tiesa Spriedums Sprieduma izraksts
Lieta Nr. A420277021 Administratīvā rajona tiesa PTAC lēmums atstāts spēkā Skatīt
Lieta Nr.A420277021 Administratīvā apgabaltiesa PTAC lēmums atstāts spēkā Skatīt
Nr. 9 - pk Vineta Meduņecka Skatīt 24.04.2023.
Nr. 4 - pk ROZETE OÜ Skatīt 17.03.2023.
Nr. 5 - pk SIA “Datori un Co” Skatīt 03.04.2023.
Nr. 6 - pk SIA “RK HOLDING” Skatīt 05.04.2023.
Nr. 8 - pk Georgijs Žarikovs Skatīt 19.04.2023.
Nr. 7 - pk www.saapio.lv - bloķēšana Skatīt 17.04.2023.
Nr. 1-pap 2023 OÜ “Voltcom Group” Skatīt 24.03.2023.
Nr. 1-pk 2023 SIA "SMS SOLUTIONS" Skatīt 01.02.2023.
Pārsūdzēts Tiesa Spriedums Sprieduma izraksts
Lieta Nr.A420131623 Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu nams PTAC lēmums atstāts spēkā Skatīt
Nr. 5-pk SIA "Extra Credit" Skatīt 01.04.2021.
Pārsūdzēts Tiesa Spriedums Sprieduma izraksts
Lieta Nr.A420169521 Administratīvā rajona tiesa PTAC 2021.gada 1.aprīļa lēmums Nr.5-pk atstāts spēkā Skatīt
Lieta Nr. A420169521 Administratīvā apgabaltiesa PTAC lēmums atstāts spēkā Skatīt
Nr. 3-pk 2023 www.plus371.lv - bloķēšana Skatīt 27.02.2023.
Nr. 2-pk 2023 SIA “MAK Entertainment” Skatīt 14.02.2023.
Nr. 15- pk Adriana Miglāne Skatīt 21.05.2021.
Pārsūdzēts Tiesa Spriedums Sprieduma izraksts
Nr. A42-01906-21/36 Administratīvā rajona tiesa Jelgavas tiesu nams PTAC lēmums atstāts spēkā Skatīt
Nr. A420190621 Administratīvā apgabaltiesa Tiesvedības izbeigšana Skatīt
11-pk 2022 www.kreditskatram.lu - bloķēšana Skatīt 23.12.2022.
Nr. 9-pk 2022 SIA “DENIX PLUS” Skatīt 07.12.2022.
Nr. 10-pk 2022 SIA "InCREDIT GROUP" Skatīt 13.12.2022.
Nr 21-pk SIA "Extra Credit" Skatīt 22.11.2021.
Pārsūdzēts Tiesa Spriedums Sprieduma izraksts
Lieta Nr. A420294521 Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams PTAC lēmums atstāts spēkā Skatīt
Lieta Nr. A420294521 Iesniegta apelācijas sūdzība
Nr. 1-pap 2022 SIA "REEL" Skatīt 08.11.2022.
Nr. 16 - pk Katrīne Sauliete Skatīt 21.05.2021.
Pārsūdzēts Tiesa Spriedums Sprieduma izraksts
Lietas arhīva Nr. A42-00438-22/18 Administratīvā rajona tiesa PTAC lēmums atstāts spēkā Skatīt
Lieta Nr.A420191621 Administratīvā apgabaltiesa PTAC lēmums atstāts spēkā Skatīt
Nr.1-pd 2022 SIA „V.ROZGAS KOMERCFIRMA” Skatīt 28.09.2022.
Nr. 22-pk SIA ''Memory 'Water'' Skatīt 07.12.2020.
Pārsūdzēts Tiesa Spriedums Sprieduma izraksts
Lieta Nr. A42-01124-21/27 Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu nams PTAC lēmums atstāts spēkā Skatīt
Lietas Nr. A420112421 Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu nams PTAC lēmums atstāts spēkā Skatīt
Lieta Nr.A420112421 Administratīvā apgabaltiesa PTAC lēmums atstāts spēkā Skatīt
Lieta Nr. A420112421 Augstākās tiesas Senāts Atteikts ierosināt kasācijas tiesvedību Skatīt
Nr. 12-pk 2021 Kooperatīvā sabiedrība “Meiju ceļš” Skatīt 07.05.2021.
Pārsūdzēts Tiesa Spriedums Sprieduma izraksts
Lieta Nr. A420202821 Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu nams PTAC lēmums atstāts spēkā Skatīt
Nr.21-pk SIA "SS" Skatīt 16.08.2017.
Pārsūdzēts Tiesa Spriedums Sprieduma izraksts
Lietas Nr.A420292017 Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu nams Pieteikums par administratīvā akta darbības apturēšanu noraidīts Skatīt
Lietas Nr.A420292017 Administratīvā apgabaltiesa Blakus sūdzība par Administratīvā rajona tiesas Rīgas Tiesu nama lēmumu noraidīta Skatīt
Lieta Nr. A420292017 Administratīvā apgabaltiesa PTAC lēmums atstāts spēkā Skatīt
Lieta Nr. A420292017 Augstākās tiesas Senāts Atteikts ierosināt kasācijas tiesvedību Skatīt
Nr.20-pk SIA "INTERNET" Skatīt 16.08.2017.
Pārsūdzēts Tiesa Spriedums Sprieduma izraksts
Lietas Nr.A420290117 Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu nams Pieteikums par administratīvā akta darbības apturēšanu noraidīts Skatīt
Lietas Nr.A420290117 Administratīvā apgabaltiesa Blakus sūdzība par Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu nama lēmumu noraidīta Skatīt
Lieta Nr. A420250120 Administratīvā apgabaltiesa PTAC lēmums atstāts spēkā Skatīt
Nr.24–pk SIA „Lotos pharma” Skatīt 28.12.2016.
Pārsūdzēts Tiesa Spriedums Sprieduma izraksts
Lietas Nr.A420156517 Administratīvā rajona Rīgas tiesu nams PTAC lēmums atstāts spēkā Skatīt
Lietas Nr. A420156517 Administratīvā apgabaltiesa PTAC lēmums atstāts spēkā Skatīt
Nr. 13-pk AS “Zemju pārvalde” Skatīt 07.05.2021.
Pārsūdzēts Tiesa Spriedums Sprieduma izraksts
Lieta Nr.A420204821 Administratīvā rajona tiesa
Nr. 1-pk 2022 A/S “Civinity Mājas” Skatīt 04.01.2022.
Pārsūdzēts Tiesa Spriedums Sprieduma izraksts
Nr.A420144722 Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu nams PTAC lēmums atstāts spēkā
Nr.22 -pk AS “Pilsētas zemes dienests” Skatīt 07.09.2017.
Pārsūdzēts Tiesa Spriedums Sprieduma izraksts
Nr. A420312417 LR Administratīvā rajona tiesa PTAC lēmums atstāts spēkā Skatīt
Lietas Nr.A420312417 Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu nams PTAC lēmums atstāts spēkā Skatīt
Lieta Nr. A420312417 Administratīvā apgabaltiesa PTAC lēmums atstāts spēkā Skatīt
Lieta Nr. A420312417 Augstākās tiesas Senāts
Nr. 7-pk AS “Pilsētas zemes dienests” Skatīt 07.05.2021.
Pārsūdzēts Tiesa Spriedums Sprieduma izraksts
Lieta Nr. A420202621 Administratīvas rajona tiesas Rīgas tiesu nams PTAC lēmums atstāts spēkā Skatīt
Nr. 11-pk Kooperatīvā sabiedrība “Centrs V” Skatīt 07.05.2021.
Pārsūdzēts Tiesa Spriedums Sprieduma izraksts
Lieta Nr. A420202421 Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu nams PTAC lēmums atstāts spēkā Skatīt
Nr. 10-pk Kooperatīvā sabiedrība “Ķengarags V” Skatīt 07.05.2021.
Pārsūdzēts Tiesa Spriedums Sprieduma izraksts
Lieta Nr.A420204721 Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu nams PTAC lēmums atstāts spēkā Skatīt
Lieta Nr. A420204721 Administratīvā rajona tiesa PTAC lēmums tiek atstāts spēkā Skatīt
Lieta Nr.A420233920 Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams Lieta neizskatīta Skatīt
Lieta Nr. A420233920 Administratīvā apgabaltiesa
Lieta Nr. A420233920 Augstākās tiesas Senāts
Nr. 9-pk Kooperatīvā sabiedrība “Purvciems V” Skatīt 07.05.2021.
Pārsūdzēts Tiesa Spriedums Sprieduma izraksts
Lieta Nr.A420201821 Administratīvā rajona tiesa
Nr. 14-pk Kooperatīvā sabiedrība “Pārdaugava V” Skatīt 07.05.2021.
Pārsūdzēts Tiesa Spriedums Sprieduma izraksts
Lieta Nr.A420211121 Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu nams PTAC lēmums atstāts spēkā Skatīt
Nr. 8 - pk Kooperatīvā sabiedrība “Vaidavas V” Skatīt 07.05.2021.
Pārsūdzēts Tiesa Spriedums Sprieduma izraksts
Lieta Nr. A420210421 Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu nams PTAC lēmums atstāts spēkā Skatīt
Nr.2 -pk SIA „EUROPARK LATVIA” Skatīt 08.10.2015.
Pārsūdzēts Tiesa Spriedums Sprieduma izraksts
Lieta Nr. A420336415 Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu nams PTAC lēmums atstāts spēkā Skatīt
Lieta Nr. A420336415 Administratīvā apgabaltiesa PTAC lēmums atstāts spēkā Skatīt
Lieta Nr. A420336415 Augstākās tiesas Senāts Apelācijas instances tiesas spriedums atcelts daļā un lieta nosūtīta jaunai izskatīšanai Skatīt
Lieta Nr.A420336415 Administratīvā apgabaltiesa Apelācijas sūdzība noraidīta, pirmās instances tiesas spriedums un PTAC lēmums atstāts spēkā Skatīt
Lieta Nr.A420336415 Augstākās tiesas Senāts Atteikts ierosināt kasācijas tiesvedību, apelācijas instances tiesas spriedums un PTAC lēmums atstāts spēkā Skatīt
Nr.9-pk SIA "Express Credit" Skatīt 21.02.2017.
Pārsūdzēts Tiesa Spriedums Sprieduma izraksts
Lietas Nr.A420186317 Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams PTAC lēmums atstāts spēkā Skatīt
Lietas Nr.A420186317 Administratīvā apgabaltiesa PTAC lēmums atstāts spēkā Skatīt
Lieta Nr. A420186317 Augstākās tiesas Senāts Kapitālsabiedrības pieteikums pilnībā noraidīts, PTAC lēmums atstāts spēkā Skatīt
Nr. 20-pk SIA Tele2 Skatīt 04.12.2020.
Pārsūdzēts Tiesa Spriedums Sprieduma izraksts
Lieta Nr.A420113721 Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu nams PTAC lēmums atstāts spēkā Skatīt
Nr. 8-pk SIA „KL RETAIL” Skatīt 11.07.2019.
Pārsūdzēts Tiesa Spriedums Sprieduma izraksts
Lieta Nr.A420231419 Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu nams SIA "KL Retail" pieteikums apmierināts daļā Skatīt
Lieta Nr. A420231419 Administratīvā apgabaltiesa Tiesvedības izbeigšana Skatīt
Nr. 18-pk SIA "RIMI LATVIA" Skatīt 18.10.2018.
Pārsūdzēts Tiesa Spriedums Sprieduma izraksts
Lieta Nr. A420307418 Administratīvā apgabaltiesa PTAC lēmums atstāts spēkā Skatīt
Lieta Nr. A420307418 Augstākās tiesas Senāts Atteikts ierosināt kasācijas tiesvedību Skatīt
Nr.15-pk SIA "VIVA TRADE" Skatīt 02.06.2017.
Pārsūdzēts Tiesa Spriedums Sprieduma izraksts
Lietas Nr.A420244417 Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu nams Pieteikums par administratīvā akta atcelšanu pilnībā noraidīts Skatīt
Nr. 6-pk SIA "Creamfinance Latvia" Skatīt 29.03.2018.
Pārsūdzēts Tiesa Spriedums Sprieduma izraksts
Lieta Nr. A420198318 Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu nams PTAC lēmums atstāts spēkā Skatīt
Lieta Nr.A420198318 Augstākās tiesas Senāts Lēmums par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību, PTAC lēmums atstāts spēkā Skatīt
Nr. 8-pk 2022 SIA “E & RETAIL LOGISTICS LATVIA” Skatīt 26.08.2022.
Nr. 6-pk 2022 SIA “ElektroGroup” Skatīt 10.08.2022.
Nr. 7-pk 2022 SIA “AG Shop” Skatīt 19.08.2022.
Nr. 1-bap SIA "AEROC" Skatīt 17.07.2015.
Nr. 14-p.k. SIA "Latvijas Hipotēka" Skatīt 08.11.2019.
Pārsūdzēts Tiesa Spriedums Sprieduma izraksts
Lieta Nr. A420299719, SKA-716/2022 Latvijas Republikas Senāts Atsaka ierosināt kasācijas tiesvedību sakarā ar SIA „Latvijas Hipotēka” kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas 2022.gada 28.janvāra spriedumu. Skatīt
Lieta Nr.A420299719 Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams PTAC lēmums atstāts spēkā Skatīt
Lieta Nr.A420299719 Administratīvā apgabaltiesa Noraida SIA pieteikumu par PTAC lēmuma Nr.14-pk atcelšanu un mantiskā zaudējuma 468,73 euro apmērā atlīdzināšanu Skatīt
Nr. 5-pk 2022 www.piedzivojumi.com - bloķēšana Skatīt 01.07.2022.
Nr. 25-pk SIA "Vienotais norēķinu centrs" Skatīt 10.11.2017.
Pārsūdzēts Tiesa Spriedums Sprieduma izraksts
Lietas Nr.A420340617 Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams PTAC lēmums atstāts spēkā Skatīt
Lietas Nr.A420340617 Administratīvā apgabaltiesa Blakus sūdzība par Aministratīvās rajona tiesas tiesneses lēmumu noraidīta Skatīt
Lieta Nr. A420340617 Administratīvā apgabaltiesa PTAC lēmums atstāts spēkā Skatīt
Lieta Nr. A420340617, SKA-136/2022 Latvijas Republikas Senāts Atstāt negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, bet SIA „Vienotais norēķinu centrs” kasācijas sūdzību noraidīt Skatīt
Nr. 4-pk 2022 SIA “Wolteh” Skatīt 22.04.2022.
Nr. 3-pk 2022 SIA "Granderss" Skatīt 18.03.2022.