PTAC Lēmumi

Redakcijas datums: 08.05.2023

Lēmuma Nr. Organizācija Lēmuma izraksts Pieņemšanas datums Pārsūdzēts
Nr.4-pd SIA „ERGOLUX” Skatīt 03.04.2014.
Nr.1-pd SIA „GANDRS” Skatīt 14.02.2014.
Pārsūdzēts Tiesa Spriedums Sprieduma izraksts
Pieteikums par PTAC 14.02.2014. lēmuma Nr.1-pd atcelšanu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu nams, Lietas Nr.A420246214 PTAC 14.02.2014. lēmums Nr.1-pd atstāts spēkā Skatīt
Iesniegta apelācijas sūdzība par Administratīvās rajona tiesas spriedumu Administratīvā apgabaltiesa, Lietas Nr. A420246214 Noraidīta apelācijas sūdzība un PTAC 14.02.2014. lēmums Nr.1-pd atstāts spēkā Skatīt
Nr.5-pap SIA „MP Latvija” Skatīt 25.09.2014.
Nr.2-pap SIA „RALLC” Skatīt 23.09.2015.
Pārsūdzēts Tiesa Spriedums Sprieduma izraksts
Nr.2-pd SIA „SUPER ACTION" Skatīt 07.03.2014.
Nr.1-pap SIA „SUPER ACTION” Skatīt 07.03.2014.
Pārsūdzēts Tiesa Spriedums Sprieduma izraksts
Nr.1-bap SIA „Rīgas firma „LUGAŽI”” Skatīt 23.05.2016.
Nr.4-pap SIA „LIAD BALTIJA” Skatīt 25.09.2014.
Nr.17–pk SIA „UVEFABRA” Skatīt 19.05.2016.
Nr.15–pk SIA „Cherry Media” Skatīt 03.05.2016.
Nr. E03-PTU-K10-2 SIA „ELIOTS” Skatīt 23.04.2015.
Pārsūdzēts Tiesa Spriedums Sprieduma izraksts
Pārsūdzēts par naudas sodu Rīgas apgabaltiesa Lietas Nr.129069518/1-0069-16/21
Rīgas apgabaltiesa Lieta Nr. 129069515 / Lietvedības Nr.104AA-0318-16/8 - PTAC lēmums atstāts spēkā (nav pārsūdzams)
Nr.13-pk SIA „MP Latvija” Skatīt 02.05.2016.
Pārsūdzēts Tiesa Spriedums Sprieduma izraksts
Pieteikums par administratīvā akta atcelšanu. Administratīvajā rajona tiesas Rīgas tiesu namā Nr.A420115516
Nr.12 -pk SIA „CORRECT” Skatīt 31.10.2014.
Pārsūdzēts Tiesa Spriedums Sprieduma izraksts
Par tiesiskā pienākuma uzlikšanu Administratīvā apgabaltiesa Lietas Nr.A420420714 AA43-0814-16/21 - PTAC lēmums atstāts spēkā.
Administratīvā rajona tiesa Lietas Nr.A420420714 - PTAC lēmums atstāts spēkā
E03-PTU-K12-15 SIA „LABĀS MANTAS” Skatīt 24.04.2014.
Pārsūdzēts Tiesa Spriedums Sprieduma izraksts
Par tiesisko pienākumu - PTAC lēmums atstāts spēkā Administratīvā rajona tiesa Nr.A420299114
Par naudas sodu - PTAC lēmums atstāts spēkā / Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija apelācijas kārtībā Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas spriedumu atstāja negrozītu. Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa Nr.132028114/6
E03-PTU-F271-41 SIA ražošanas komercfirma „PIKAL UN PARTNERI” Skatīt 05.09.2012.
Pārsūdzēts Tiesa Spriedums Sprieduma izraksts
Par lēmuma atcelšanu - grozīts PTAC lēmums daļā par sodu Rīgas pilsētas Centra rajona tiesa Nr.127053212
E03-PTU-F23-33 SIA Lombards Skatīt 05.07.2012.
Pārsūdzēts Tiesa Spriedums Sprieduma izraksts
Pieteikums par administratīvā akta atcelšanu daļā par tiesiskā pienākuma uzlikšanu un darbības apturēšanu - pieteikums noraidīts Administratīvā rajona tieas Rīgas tiesu nams Nr.A420502312
Par piemēroto naudas soda apmēru Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa
E03-PTU-F41-17 SIA EVROKREDIT Skatīt 17.05.2012.
Pārsūdzēts Tiesa Spriedums Sprieduma izraksts
Par lēmuma atcelšanu - atstāts bez izskatīšanas. Administratīvā rajona tiesas Rīgas tiesu nams Nr.A420455912
Nr.E03-PTU-F135-2 AS BIGBANK Skatīt 16.01.2014.
Pārsūdzēts Tiesa Spriedums Sprieduma izraksts
Par lēmuma atcelšanu - lēmums atstāts spēkā, pieteikums noraidīts. Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa Nr.130028714
Par uzliktā tiesiskā pienākuma apturēšanu - lēmums atstāts spēkā, pieteikums noraidīts. Administratīvā rajona tiesa A420232514
Par uzliktā tiesiskā pienākuma atcelšanu - lēmums atstāts spēkā, pieteikums noraidīts. Administratīvā rajona tiesa (Rīgas tiesu nams) A420232514 (A42-02325-14/28)
Nr.10–pk SIA "Vissveselibai.lv" Skatīt 01.04.2016.
Nr.11–pk SIA „Promotion Studio” Skatīt 04.04.2016.
Nr.6–pk SIA „Anna-V-lad” Skatīt 10.03.2016.
Nr.9–pk SIA „Atlaiders” Skatīt 24.03.2016.
Nr.7–pk SIA „VideoCV.LV” Skatīt 18.03.2016.
Nr.5–pk SIA „OC finance” Skatīt 17.02.2016.
Nr.3 -pk SIA Dato Trade Skatīt 02.12.2015.
Nr.4-pk SIA "Pigu Latvia" Skatīt 17.02.2016.
Pārsūdzēts Tiesa Spriedums Sprieduma izraksts
Nr.1-pk Vineta Meduņecka Skatīt 21.01.2016.
Nr.2-pk SIA „Media Trade” Skatīt 21.01.2016.
Nr.E03-PTU-L13-L34-14 RP SIA Rīgas satiksme Skatīt 18.08.2015.
Nr. E03-PTU-F342-10 AS BIGBANK Skatīt 02.07.2015.
Nr. E03-PTU-K20-5 SIA „Melaro” Skatīt 14.05.2015.
Nr.4 - pk AS "Rīgas piena kombināts" Skatīt 28.12.2012.
Pārsūdzēts Tiesa Spriedums Sprieduma izraksts
Par tiesisko pienākumu - PTAC lēmums atcelts daļā Administratīvā rajona tiesa Nr.A420300613
Par tiesisko pienākumu - Atstāj spēkā PTAC lēmumu par uzlikto pienākumu izbeigt negodīgu komercpraksi Administratīvā apgabaltiesa
Nr.1-pk SIA “CaTe” Skatīt 17.06.2015.
Nr. E03-KREUD-9 AS BALTICOM Skatīt 04.02.2010.
Pārsūdzēts Tiesa Spriedums Sprieduma izraksts
Par tiesisko pienākumu - PTAC lēmums atstāts spēkā Administratīvā rajona tiesa Nr.A420592710
Nr. E03-KREUD-12 SIA Parking service Latvia Skatīt 11.02.2010.
Pārsūdzēts Tiesa Spriedums Sprieduma izraksts
Par tiesisko pienākumu un naudas sodu - Sūdzība atstāta bez izskatīšanas, PTAC lēmums spēkā Administratīvā rajona tiesa
Nr. 2-lg SIA Parking service Latvia Skatīt 07.07.2010.
Nr. E03-KREUD-14 SIA FUTUR LAB Skatīt 18.02.2010.
Pārsūdzēts Tiesa Spriedums Sprieduma izraksts
Par tiesisko pienākumu un naudas sodu - PTAC lēmums atstāts spēkā Administratīvā rajona tiesa Nr.A420568410
Par naudas sodu - PTAC lēmums atstāts spēkā Administratīvā apgabaltiesa Nr.A43337413
Par tiesisko pienākumu - PTAC lēmums atstāts spēkā Administratīvā apgabaltiesa
Nr.E03-KREUD-19 SIA icredit.lv Skatīt 25.03.2010.
Pārsūdzēts Tiesa Spriedums Sprieduma izraksts
Par naudas sodu - PTAC lēmums atstāts spēkā Administratīvā rajona tiesa Nr.A420625510
Administratīvā apgabaltiesa
Nr.E03-KREUD-20 SIA Grand Credit Skatīt 25.03.2010.
Pārsūdzēts Tiesa Spriedums Sprieduma izraksts
Par naudas sodu - PTAC lēmums atstāts spēkā Administratīvā rajona tiesa Nr.A420617510
Administratīvā apgabaltiesa
E03-KREUD-54 Fatima Borova Skatīt 07.10.2010.
Pārsūdzēts Tiesa Spriedums Sprieduma izraksts
Par naudas sodu un tiesisko pienākumu - PTAC lēmums atstāts spēkā Administratīvā rajona tiesa Nr.A142102210
Administratīvā apgabaltiesa
Nr.E03-KREUD-25 SIA Izzi Skatīt 15.04.2010.
Pārsūdzēts Tiesa Spriedums Sprieduma izraksts
Par piemēroto sodu - PTAC lēmums atstāts spēkā Administratīvā rajona tiesa Nr.A420643410
Nr.19 - lg SIA IZZI Skatīt 17.07.2009.
Pārsūdzēts Tiesa Spriedums Sprieduma izraksts
Par tiesisko pienākumu Administratīvā rajona tiesa Nr.A42900609
Nr.2 -isp SIA 220.lv Skatīt 20.04.2010.
Pārsūdzēts Tiesa Spriedums Sprieduma izraksts
Par tiesisko pienākumu (daļā) - PTAC lēmums atstāts spēkā Administratīvā rajona tiesa Nr.A420647510
Administratīvā apagabltiesa
3-nk SIA Taxi 8880 Skatīt 10.05.2010.
Pārsūdzēts Tiesa Spriedums Sprieduma izraksts
Par tiesisko pienākumu - Sūdzība atstāta bez izskatīšanas, PTAC lēmums spēkā Administratīvā rajona tiesa
Nr. E03-KREUD-33 SIA INBOKSS Skatīt 10.06.2010.
Pārsūdzēts Tiesa Spriedums Sprieduma izraksts
Par tiesisko pienākumu un naudas sodu - PTAC lēmums atstāts spēkā Administratīvā rajona tiesa Nr.A420685510
Administratīvā apgabaltiesa
Nr. E03-KREUD-34 SIA Narvesen Baltija Skatīt 17.06.2010.
Pārsūdzēts Tiesa Spriedums Sprieduma izraksts
Par naudas sodu - PTAC lēmums atcelts Administratīvā rajona tiesa Nr.A420712710
Administratīvā apgabaltiesa
Nr. E03-KREUD-37 SIA Plus punkts Skatīt 08.07.2010.
Pārsūdzēts Tiesa Spriedums Sprieduma izraksts
Par naudas sodu - PTAC lēmums atstāts spēkā Administratīvā rajona tiesa Nr.142076510
Administratīvā apgabaltiesa
E03-KREUD-45 SIA Philip Morris Latvia Skatīt 12.08.2010.
Pārsūdzēts Tiesa Spriedums Sprieduma izraksts
Par naudas sodu - PTAC lēmums atstāts spēkā Administratīvā rajona tiesa Nr.A420754410
Par naudas sodu - PTAC lēmums atstāts spēkā, grozīts daļā par naudas soda apmēru Rīgas apgabaltiesa
E03-PTU-K59-29 SIA PHILIP MORRIS LATVIA 14.06.2012.
Pārsūdzēts Tiesa Spriedums Sprieduma izraksts
Par piemēroto sodu Administratīvā rajona tiesa Nr.132030012/6 Skatīt
Nr. E03-PTU-K59-29 SIA „PHILIP MORRIS LATVIA” Skatīt 14.06.2012.
Pārsūdzēts Tiesa Spriedums Sprieduma izraksts
Par naudas sodu - PTAC lēmums atstāts spēkā Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa Nr.1320300126
Rīgas apgabaltiesa
E03-KREUD-50 SIA Baltic Recruitment Skatīt 16.09.2010.
Pārsūdzēts Tiesa Spriedums Sprieduma izraksts
Par naudas sodu - Sūdzība atstāta bez izskatīšanas; PTAC lēmums atstāts spēkā Administratīvā rajona tiesa Nr.A420774910
8-nk SIA Tele2 Skatīt 18.10.2010.
Pārsūdzēts Tiesa Spriedums Sprieduma izraksts
Par tiesisko pienākumu - PTAC lēmums atstāts spēkā Administratīvā rajona tiesa Nr.A420807710
Administratīvā apgabaltiesa Nr.A420754410
Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments
E03-KREUD-57 SIA Market Wave Skatīt 21.10.2010.
Pārsūdzēts Tiesa Spriedums Sprieduma izraksts
Par naudas sodu - PTAC lēmums atstāts spēkā Administratīvā rajona tiesa Nr.A4200813510
E03-KREUD-60 SIA Parking Control Skatīt 25.11.2010.
Pārsūdzēts Tiesa Spriedums Sprieduma izraksts
Par tiesisko pienākumu - PTAC lēmums atstāts spēkā Administratīvā rajona tiesa
Nr.4-lg SIA Parking Control Skatīt 01.12.2010.
E03-KREUD-10 SIA Pilsētas Cilvēki Skatīt 31.03.2011.
Pārsūdzēts Tiesa Spriedums Sprieduma izraksts
Par naudas sodu un tiesisko pienākumu - PTAC lēmums atstāts spēkā Administratīvā rajona tiesa Nr.142200011
E03-KREUD-4 SIA JSA Europe Skatīt 14.03.2011.
Pārsūdzēts Tiesa Spriedums Sprieduma izraksts
Par naudas sodu un tiesisko pienākumu - Sūdzība atstāta bez izskatīšanas; PTAC lēmums spēkā Administratīvā rajona tiesa Nr.142175111
E03-KREUD-11 SIA Lattelecom Skatīt 07.04.2011.
Pārsūdzēts Tiesa Spriedums Sprieduma izraksts
Par naudas sodu - PTAC lēmums atstāts spēkā Administratīvā rajona tiesa Nr.A420511211
Rīgas apgabaltiesa
E03-KREUD-12 SIA Latvijas biznesa koledža Skatīt 16.06.2011.
Pārsūdzēts Tiesa Spriedums Sprieduma izraksts
Par naudas sodu - PTAC lēmums atstāts spēkā Administratīvā rajona tiesa Nr.A420561111
Rīgas apgabaltiesa
E03-KREUD-15 SIA VIPNET Skatīt 01.09.2011.
Pārsūdzēts Tiesa Spriedums Sprieduma izraksts
Par naudas sodu un tiesisko pienākumu - PTAC lēmums atstāts spēkā Administratīvā rajona tiesa Nr.A142254511
Administratīvā apgabaltiesa
E03-KREUD-25 SIA Tele2 Skatīt 08.12.2011.
Pārsūdzēts Tiesa Spriedums Sprieduma izraksts
Par naudas sodu - PTAC lēmums atstāts spēkā Administratīvā rajona tiesa Nr.A420337612
Rīgas apgabaltiesa
E03-PTU-K157-49 SIA Tele2 Skatīt 08.11.2012.
Nr.E03-PTU-K94-32 SIA „Tele2” Skatīt 16.10.2014.
E03-KREUD-28 SIA SIDC group Skatīt 29.12.2011.
Pārsūdzēts Tiesa Spriedums Sprieduma izraksts
Par naudas sodu - PTAC lēmums atstāts spēkā Administratīvā rajona tiesa Nr.A420350012
E03-PTU-K8-8 SIA Zelta Drudzis Skatīt 29.03.2012.
Pārsūdzēts Tiesa Spriedums Sprieduma izraksts
Par tiesisko pienākumu - PTAC lēmums atstāts spēkā Administratīvā rajona tiesa Nr.A420422212
Par naudas sodu - PTAC lēmums atstāts spēkā Administratīvā apgabaltiesa Nr.A420544312
Administratīvā rajona tiesa Nr.A420288413
Rīgas apgabaltiesa
E03-PTU-K56-43 SIA Veikals JUMS Skatīt 06.09.2012.
Pārsūdzēts Tiesa Spriedums Sprieduma izraksts
Par naudas sodu - PTAC lēmums atstāts spēkā Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa Nr.130058012
Par naudas sodu - PTAC lēmums atstāts spēkā, grozīts daļā par naudas soda apmēru Rīgas apgabaltiesa Nr.A420564012
Par tiesisko pienākumu - PTAC lēmums atstāts spēkā Administratīvā rajona tiesa