PTAC jaunumi

 
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, ņemot vērā saņemtās patērētāju sūdzības, ir veicis SIA “Julianus Inkasso Latvija” (turpmāk – Sabiedrība) īstenotās komercprakses izvērtēšanu.
Tā kā mērķtiecīgākai Covid-19 ierobežošanai un cīņai pret vīrusa radīto apdraudējumu tiek ieviesti stingrāki un precīzāki drošības pasākumi un sejas maskas sabiedriskajā transportā jālieto arī bērniem no 7 gadu vecuma, kā arī sākot no 4.janvāra sejas maskas klātienes mācību laikā jālieto arī 1.- 4.klašu skolēniem, būtiski ir saprast kādu sejas masku bērnam iegādāties.
Ņemot vērā, ka ir grozīti Ministru Kabineta noteikumi Nr.245 (turpmāk – MK noteikumi), kuri regulē licences jeb speciālās atļaujas saņemšanu patērētāju kreditēšanai, 2021. gadā ir paredzamas būtiskas izmaiņas patērētāju kreditēšanas tirgū. MK noteikumos ir grozīti un būtiski palielināti valsts nodevas apmēri par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu un darbības uzraudzību patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai, tādēļ no 05.01.2021. pilnvērtīgi drīkst darboties 45 patērētāju kredītdevēji, kas ir par 16 komersantiem mazāk, salīdzinājumā ar 2019.gada 31.decembri.
  •  
  • 1 of 232
  • "